MỘT NGƯỜI HỎI TÔI TRÊN ĐƯỜNG – Hường Thanh

trước cửa nhà tôi đứng 

ngồi xuống rồi ngồi xuống

lên vì không quen ngồi 

xổm lâu trước cửa nhà 

 

mười tám giờ chiều kể 

về mười bảy giờ trước 

đó tôi chẳng có đứng 

ngồi xuống rồi ngồi đứng 

 

lên vì chờ đợi chứ

không phải vì tôi khó 

chịu sự chờ đợi bây 

giờ là sự quen thuộc 

 

nhất trong cuộc đời tôi 

tôi ngó quanh tôi nghiêng 

qua nghiêng lại như thể 

sự chuyển động đang ngó

 

nghiêng vào thời gian này 

để bất chợt thấy một

người đi trên chiếc ves

pa màu đỏ dừng lại 

 

dưới ánh đèn đường vừa 

bật lên từ hai ba 

mươi phút trước đó trong 

khi tôi vẫn đang đứng 

 

ngồi xuống rồi ngồi đứng 

lên theo thói quen của 

thường ngày và mọi ngày

thôi tôi nhìn thấy trên

 

chiếc xe đó là một

cô gái và cô gái 

ấy hỏi tôi một điều

mà có vẻ như đang 

 

lập lại như thể sự

chuyển động đang ngó 

qua lại vào phía tôi 

tôi không biết trả lời 

gì cho cô gái ấy 

cho nên tôi để mười 

tám giờ chiều trả lời 

và tôi rồi lại cứ 

 

đứng ngồi xuống rồi ngồi

 đứng lên chờ đợi sự 

quen thuộc trở về trong 

cửa nhà . . .