Category Archives: Trao đổi

Trò chơi Tân hình thức một diễn giải – Luân Nguyễn

Luân Nguyễn Thơ Tân hình thức (new formalism verse) là hiện tượng tuy không còn “hot”, [...]

TÔI ĐỌC CHÙM THƠ “TÂN HÌNH THỨC”- Nguyễn Thái Hoà

14-10-2020 Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thái Hòa Gọi là thơ Tân hình thức, nhưng [...]

Giống như là cuộc sống – Vũ Thanh Lịch

GIỐNG NHƯ LÀ CUỘC SỐNG Vũ Thanh Lịch Giống như là cuộc sống, có lúc [...]