Lưu trữ Danh mục: Trao đổi

SAU CHIẾN TRANH – VƯƠNG NGỌC MINH

SAU CHIẾN TRANH  trên một mặt nào miếng napkin em chưa chùi mép thì cho [...]

Vài suy nghĩ về thơ Tân hình thức- Ngô Minh

  Vài suy nghĩ về thơ Tân hình thức Thơ Tân hình thức tuy mới [...]

Trò chơi Tân hình thức một diễn giải – Luân Nguyễn

Luân Nguyễn Thơ Tân hình thức (new formalism verse) là hiện tượng tuy không còn “hot”, [...]