Lưu trữ Danh mục: Đặc điểm

Nhịp Đập Của Thực Tại – Khế iêm

Nhịp Đập Của Thực Tại Hãy cứ tưởng tượng, khi hội họa mang đồ vật vào trong tra- nh (Pop Art, thập niên 60), và rồi tranh lại bước ra ngoài [...]

Câu chuyện không vần kể lại – Khế iêm

Câu Chuyện Không Vần Kể Lại Gửi nhà thơ Inrasara   Vào giữa thế kỷ 16, khi Earl of Surrey dùng thể thơ không vần của Ý để dịch thơ của Virgil sang tiếng Anh, ông đã chuyển thể thơ không vần (cuối dòng) của Ý sang thơ Anh. Rồi thơ từ những ngôn ngữ đa âm và trọng [...]