GÓC PHỐ – Đài Sử

anh gỡ những cọng tóc 

rối trong tóc em hoang 

mang mùa hè chan đầy

nắng tình yêu hâm hấp 

nụ hôn vỡ nắng buổi 

chiều những cao ốc lêu 

nghêu người Mỹ đen trong

bộ đồ lụng thụng trạm 

xe bus vắng down town 

vắng chủ nhật vắng em 

rực rỡ trong trang phục 

nắng cháy ửng trên đôi

môi nắng của ngày cuối 

cùng mùa hè theo con 

đường cũ đi hoài trên 

một con phố uống lại 

li rượu có vị chát 

của ngày hôm qua cái 

bóng lớn dần theo buổi 

chiều em ở nơi nào 

trong góc phố ?