Lưu trữ Danh mục: Tác giả

Nhịp Đập Của Thực Tại – Khế iêm

Nhịp Đập Của Thực Tại Hãy cứ tưởng tượng, khi hội họa mang đồ vật vào trong tra- nh (Pop Art, thập niên 60), và rồi tranh lại bước ra ngoài [...]

Nhiều nghi vấn – Phạm Quyên Chi

nhiều nghi vấn (…) có phải, bạn đang nghe mùi nỗi đau con tàu chở [...]

Thơ dịch – Khế iêm

Elizabeth Alexander —————— LETTER: BLUES “Those Great Lake Winds blow all around: I’m a light-coat [...]