THƠ MỸ MỘT THỜI ĐÁNG NHỚ

Tên sách: THƠ MỸ MỘT THỜI ĐÁNG NHỚ

Tác giả:

Dịch giả: Khế Iêm

Nhà xuất bản: Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2022

Số trang: 156

Đối tượng: Sinh viên ngành Văn học và những người yêu thích thơ ca

CHUYÊN ĐỀ THƠ SÁCH THƠ
VỆT MỰC VÀ TỜ GIẤY – Nguyễn Tất Độ

VỆT MỰC VÀ TỜ GIẤY “Tôi quệt một vệt đen lên tờ giấy trắng. Một [...]

SAU CHIẾN TRANH – VƯƠNG NGỌC MINH

SAU CHIẾN TRANH  trên một mặt nào miếng napkin em chưa chùi mép thì cho [...]

CORANACH – Khế iêm dịch

CORANACH Dường như là ngày không bao giờ chấm dứt nhưng bây giờ chấm dứt, [...]

AN AUBADE – Timothy Steele

Timothy Steele MỘT KHÚC NHẠC SỚM Trong lúc nàng tắm, tôi thức dây nhìn, một [...]

PHƯƠNG PHÁP SÁNG TÁC THƠ THT
MÙA ĐẠI DỊCH VÀ TÂM TƯ SẦU MUỘN – Khế Iêm

MÙA ĐẠI DỊCH VÀ TÂM TƯ SẦU MUỘN  Khế Iêm Con người sinh ra đã [...]

THƯ GỬI NGƯỜI THI SĨ TRẺ TUỔI- Rainer Maria Rilke

Bức thư thứ ba Viareggio, gần Pisa (Ý-đại-lợi) Ngày 23, tháng Tư, năm 1903   [...]

THANH TÂM TUYỀN NHÌN LẠI- KHẾ IÊM

THANH TÂM TUYỀN NHÌN LẠI Khế Iêm Trong bài viết “Thơ Tình, từ Tiền Chiến [...]

Nhịp Đập Của Thực Tại – Khế iêm

Nhịp Đập Của Thực Tại Hãy cứ tưởng tượng, khi hội họa mang đồ vật vào trong tra- nh (Pop Art, thập niên 60), và rồi tranh lại bước ra ngoài [...]

BẢN TIN THƠ THT
SAU CHIẾN TRANH – VƯƠNG NGỌC MINH

SAU CHIẾN TRANH  trên một mặt nào miếng napkin em chưa chùi mép thì cho [...]

CHÙM THƠ ĐẠT GIẢI THƠ TÂN HÌNH THỨC 2007

CHÙM THƠ ĐẠT GIẢI THƠ TÂN HÌNH THỨC 2007 THƯ  NGỎ – GIẢI THƠ THƯỜNG [...]

ĐỊA CHỈ GỬI BÀI CỘNG TÁC VỀ THƠ TÂN HÌNH THỨC

Địa chỉ gửi bài cộng tác: 1/ Tapchitho2022@gmail.com 2/ baogiaytanhinhthuc@gmail.com 3/ Phamquyenchi.pc@gmail.com  

Nhịp Đập Của Thực Tại – Khế iêm

Nhịp Đập Của Thực Tại Hãy cứ tưởng tượng, khi hội họa mang đồ vật vào trong tra- nh (Pop Art, thập niên 60), và rồi tranh lại bước ra ngoài [...]