Lưu trữ Danh mục: Cách sáng tác

PHONG CÁCH TÂN CHIẾT TRUNG – Khế iêm

PHONG CÁCH TÂN CHIẾT TRUNG  KHẾ IÊM Charles Jencks, lý thuyết gia hậu hiện đại [...]

Tại sao thơ Tân hình thức khó làm – Khế iêm

TẠI SAO THƠ TÂN HÌNH THỨC KHÓ LÀM? _____________________________________ Khế Iêm Đã đến lúc chúng [...]