Nỗi buồn thi pháp – HT-

Trong cửa hàng bày
Bán nhiều con đường
Bày bán nhiều mặt
Đường bày bán nhiều

Lối đi nhiều lối
Đi treo trên tường
Nhiều mặt đường trong
Tủ kiếng và nhiều

Con đường đã đóng
Gói như những bịch
Sờ-nách màu mà
Gương mặt bà chủ

Tiệm đâu vui khi
Bà đứng tựa trên
Nhiều con đường ngồi
Bên nhiều mặt đường

Xếp lại nhiều lối
Đi vào một chỗ
Tối đêm bà quay
Vào giấc mơ như

Quay vào trong cửa
Hàng bày bán nhiều
Đồ đã bán cho
Nhiều người đi trên

Nhiều con đường nhiều
Mặt đường và nhiều
Lối đi mà giấc
Mơ rồi trở lại

Cuộc đời bởi cuộc
Đời phải lên tiếng
Vô kể ngày hôm
Sau bà nhìn ra

Ngoài thấy chính mình
Đang nhìn vào trong
Cửa hàng bày bán
Nhiều con đường nhiều

Mặt đường và nhiều
Lối đi vẫn y
Thế bà là nhiều