Vũ điệu không vần – Khế iêm

“Vũ Điệu Không Vần Toàn Tập” gồm 35 tiểu luận cùng phần dịch thuật, cung cấp thông tin chi tiết về ngôn ngữ, luật tắc trong sáng tác và thưởng ngoạn, ghi nhận những chặng đường tìm kiếm trong sáng tạo. Bài viết còn là những suy nghiệm, hồi tưởng, về những đóng góp và hành trình của những thế hệ đã qua, cho thơ. Đó là lý do tại sao, tập sách kéo dài suốt 18 năm.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Đại diện thơ tân hình thức Việt: Hồ Đăng Thanh Ngọc
Bản quyền: www.thotanhinhthuc.com