ĐẾN GẦN NGÀY SINH NHẬT ĐẦY Ý NGHĨA HẮN ĐỌC TUYỂN TẬP THƠ DO NORTON XUẤTBẢN- R.S. Gwynn

R. S. Gwynn
______________
APPROACHING A SIGNIFICANT BIRTHDAY, HE PERUSES
THE NORTON ANTHOLOGY OF POETRY
All human things are subject to decay. Beauty is momentary in the mind.
The curfew tolls the knell of parting day. If winter comes, can Spring be far behind?
Forlorn! The very word is like a bell
And somewhat of a sad perplexity.
Here, take my picture, though I bid farewell. In a dark time the eye begins to see.
The woods decay, the woods decay and fall –
Bare ruined choirs where late the sweet birds sang. What but design of darkness to appall?
An aged man is but a paltry thing.
If I should die, think only this of me: Crass casualty obstructs the sun and rain When I have fears that I may cease to be, To cease upon the midnight with no pain
90 American Poetry

ĐẾN GẦN NGÀY SINH NHẬT ĐẦY Ý NGHĨA HẮN ĐỌC TUYỂN TẬP THƠ DO NORTON XUẤTBẢN
Tất cả sở hữu của con người là đối tượng
Suy đồi. Cái đẹp chốc lát trong tâm trí. Giờ
Giới nghiêm rung chuông báo tử về ngày chia tay. Nếu mùa Đông tới, có thể mùa Xuân bị bỏ
Rơi xa đằng sau? Bị bỏ rơi! Ngày sinh nhật
Ấy giống như tiếng chuông và là một phần của Tình trạng bối rối tệ hại. Đây, chụp tấm hình Tôi, mặc dù tôi chào tạm biệt. Mắt bắt đầu
Nhìn thấy trong lần tăm tối. Những rừng cây hư Họai, những rừng cây hư họai và rơi – đội hợp Xướng điêu tàn trần trụi nơi mới đây những con Chim dễ thương hót. Ngày sinh nhật là ý đồ
Bóng tối làm hỏang sợ con người? Người đàn ông Già chỉ là thứ vô giá trị. Nếu tôi chết,
Nên nghĩ về điều đó vì tôi: sự tử vong
Hòan tòan làm trở ngại bất tử, khi sợ rằng
Thơ Mỹ 91

And hear the spectral singing of the moon And strictly meditate the thankless muse. The world is too much with us, late and soon. It gathers to a greatness, like the ooze.
Do not go gentle into that good night. Fame is no plant that grows on mortal soil. Again he raised the jug up to the light: Old age hath yet his honor and his toil.
Downward to darkness on extended wings,
Break, break, break, on thy cold gray stones, O sea, And tell sad stories of the death of kings.
I do not think that they will sing to me.

  • R. S. Gwynn is married and lives in Beaumont, Texas. He grad- uated from Davidson College in 1969, where he won the Vereen Bell Award for creative writing twice, played varsity football, and was a member of the school’s championship team on the Gen- eral Electric College Bowl. He did graduate work at Middlebury College’s Bread Loaf School of English and later earned an M.A. and an M.F.A. from the University of Arkansas.
    92 American Poetry

Có thể tôi không còn nữa, không còn nữa vào Nửa đêm không đau đớn, nghe hồn ma hát về Mặt trăng và trầm tư tuyệt đối vào hồn thơ bội bạc. Thế giới quá nhiều đối với chúng ta,
Sớm và muộn. Nó tập hợp sự lớn lao, giống
Như rò rỉ. Đừng đi nhẹ nhàng vào đêm an
Lành. Danh tiếng không phải là cây cối mọc trên Đất chết. Lần nữa hắn giơ cái bình ra ánh
Sáng; tuổi già có vinh dự và vất vả từ
Trước tới nay. Đi xuống địa ngục bằng cánh duỗi Thẳng. Vỡ, vỡ, vỡ trên hòn đá xám lạnh của
Mi, ôi biển, và kể câu chuyện buồn về cái
Chết của những ông vua. Tôi không nghĩ câu chuyện Buồn sẽ hát vì tôi.

  • R. S. Gwynn đã kết hôn và sống tại Beaumont, Texas. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Davidson vào năm 1969, nơi ông đã hai lần giành được Giải thưởng Vereen Bell cho bài viết sáng tạo. Ông chơi bóng bầu dục và là thành viên của đội vô địch của trường tại General Electric College Bowl. Ông đã tốt nghiệp tại trường Anh ngữ Middlebury College’s Bread Loaf và sau đó lấy bằng M.A. và M.F.A. từ Đại học Arkansas.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Đại diện thơ tân hình thức Việt: Hồ Đăng Thanh Ngọc
Bản quyền: www.thotanhinhthuc.com