Bất Tử – Frederick Feirstein

Frederick Feirstein
______________
IMMORTALITY
Poems are written for the folks at home Who scoffed at what we said in prose. Poems are written for the folks who doze In nursing homes, or villages of stone. Poems are written for idealized others, For the best traits in our fathers, mothers. Poems are transcripts of our chromosomes That once formed moving flesh and bone. Poems are written sound by line by page In momentary grief or fear or rage, Knowing there is no one and no home. Poems are written for their sake alone.

  • Frederick Feirstein (1940 – 2020) was a poet, playwright and psychoanalyst. He published nine books of poetry, had twelve plays produced, and published numerous psychoanalytic and literary essays. His ninth book of poems, Dark Energy, was pub- lished in 2013 as the first book in the Grolier Series of Estab- lished Poets.
    102 American Poetry

BẤTTỬ
Những bài thơ được viết cho những bậc cha chú trong nhà Kẻ nhạo báng những gì chúng ta đã diễn đạt trong văn xuôi. Những bài thơ được viết cho những bậc cha chú ngủ lơ mơ Trong nhà dưỡng lão, hoặc ngoài nghĩa trang.
Những bài thơ được viết để lý tưởng hóa kẻ khác,
Vì cá tính nổi bật trong những người cha, mẹ chúng ta. Những bài thơ là bản sao nhiễm sắc thể của chúng ta
Đã từng làm cho thịt và xương di động.
Những bài thơ được viết bởi âm thanh dòng chữ và trang giấy Trong phút chốc âu sầu, sợ hãi hay giận dữ
(Dù) biết rằng không người và không nhà.
Những bài thơ được viết duy nhất cho chính nó.

  • Frederick Feirstein (1940 – 2020) nhà thơ, kịch tác gia và nhà phân tâm học. Ông đã xuất bản chín tập thơ, có mười hai vở kịch được sản xuất, và xuất bản nhiều bài tiểu luận văn học & phân tích tâm lý. Tập thơ thứ chín của ông, Dark Energy, được xuất bản vào năm 2013, là cuốn sách đầu tiên trong một loạt các nhà thơ thành danh của Grolier. (Đây là tác phẩm tác giả gửi tặng Khế Iêm.)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Đại diện thơ tân hình thức Việt: Hồ Đăng Thanh Ngọc
Bản quyền: www.thotanhinhthuc.com